Lezingen en evenementen

img_126

Het BSRi netwerk treed op als spreker en als dagvoorzitter bij technologische thema’s. U staat aan het begin van een te organiseren bijeenkomst. U heeft een doel, u heeft een doelgroep en u heeft een onderwerp. Drie belangrijke uitgangspunten die BSRi meeneemt in het plan van aanpak voor: een passende spreker voor uw thema en/of een volledig uitgewerkt programma inclusief draagvlak van partners voor een gezamenlijk evenement.

Uitgaande van uw specificaties, thema en budget, doet BSRi een aantal voorstellen die meerwaarde geven aan uw lezingen en evenementen.

Marketing en communicatie

img_126619Promotie is het onder aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service met als doel de omzet positief te beïnvloeden. Promotie is één onderdeel van de marketingcommunicatiemix. De meeste installatiebedrijven zijn ambachtelijk ingericht en wachten vaak tot de markt weer bijtrekt en proberen dan zo veel mogelijk rendement te maken. In de loop der jaren is de manier van marketingcommunicatie in de installatiebranche veranderd. Eerst was er alleen sprake van direct contact met de opdrachtgever(veelal projectontwikkelaars), toen ontstond er communicatie naar de eindgebruiker. Vervolgens werd er gezocht naar een manier om zich te onderscheiden, waarna de eerste gerichte integrale eindgebruikerbenaderingen (Life-cycle, TCO, Leaseconstructies etc.) ontstonden. Het middelpunt van de dienstverlening van installateurs verschuift steeds meer richting een hogere toegevoegde waarde.

Het BSRi netwerk ondersteunt uw organisatie bij een nieuwe benadering van marketing en communicatie zodat uw toegevoegde waarde zichtbaarder wordt, daarmee onderscheid u zich van concurrenten, verbeterd u de continuïteit (opdrachtgevers en eindgebruikers blijven bij u zolang ze tevreden zijn), u kunt een hogere prijs voor de diensten vragen, en door uw imago zijn toekomstige innovaties en diensten gemakkelijker te introduceren.