Programma-management

img_126616201
Programmamanagement is bij uitstek geschikt bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact in de branche of op de bestaande organisatie. Het gaat daarbij om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke aansluiting is met de strategie van het installatiebedrijf. De vele lijnactiviteiten en projecten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden van de continu veranderende wereld, maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van uw organisatie en het management vergt. Een programma bereikt de strategische doelen via een samenhangend geheel van activiteiten en projecten. Programma’s bestaan uit diverse activiteiten die in samenhang bestuurd worden.

Programma’s richten zich op het behalen van organisatiedoelen op langere termijn, terwijl projecten zich richten op het opleveren van een concreet projectresultaat op korte termijn. Een programma-aanpak bestaat volgens BSRi uit minimaal 3 hoofdprocessen: vaststellen van het programma, besturen van de uitvoering en het autoriseren van (aanpassingen in) het programma. Besturing vindt plaats aan de hand van de besturingscriteria’s: tempo, haalbaarheid, efficiency, fexibiliteit, en doelgerichtheid. Het is van wezenlijk belang deze criteria zo ‘smart’ mogelijk te krijgen. Ook is het is van groot belang de prioriteit aan te geven tussen deze criteria.

BSRi helpt uw organisatie bij het opzetten en uitvoeren van het programma, geeft het programma vorm, richt de programmaorganisatie in, inspireert, motiveert, adviseert uw (lijn)organisatie en bewaakt de voortgang van het programma en de samenhang tussen de individuele projecten en lijnactiviteiten.