Overzicht proeftuinen in Nederland

Het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN), een programma van AgentschapNL, heeft als doel de introductie van Smart Grids in Nederland te versnellen. Door middel van een aantal proeftuinen in woonwijken, stadscentra, kantorenparken, industrieterreinen en agrarische gebieden worden ervaringen opgedaan en gedeeld.
Op onderstaand kaartje staat een overzicht van alle Smart Grids proeftuinen waarbij de energie netbeheerders zijn betrokken samen met een groot aantal andere partijen.


Projecten Kaart Slimme Netten weergeven op een grotere kaart

Uitgelicht: Zwolle
Eind 2012 is de nieuwe Zwolse wijk Muziekwijk op initiatief van Enexis voorzien van een intelligent energienet en is daarmee de eerste slimme woonwijk in Nederland. In de wijk krijgen tweehonderdzesenzestig woningen een intelligent energienet, zonnepanelen, slimme wasmachines en slimme drogers. De deelnemende huishoudens kregen bovendien een energiecomputer waarop ze precies kunnen zien wanneer energieconsumptie het meest duurzaam of goedkoopst is.

Uitgelicht: Hoogkerk
Sinds 2009 doen in Hoogkerk, een wijk in de stad Groningen, inmiddels tweeenveertig huishoudens mee aan het programma PowerMatchingCity. Bekijk dit filmpje met uitleg over de Smart Grid in Hoogkerk

Uitgelicht: Amsterdam
In juni 2012 legde netwerkbeheerder Liander in Nieuw-West het grootste intelligente energienet van Nederland aan. Zo’n tienduizend huishoudens gebruiken nu dit net.