smartgrid175

Hoe wordt de elektrische auto een succes als eerst je buurman zijn auto oplaadt en jij daarna pas aan de beurt komt? Het antwoord is: Smart Grids. Maar wat zijn dat eigenlijk? En welke gemeenten hebben deze slimme netten al hebben aangelegd?

 

4 vragen en antwoorden over smart grids

 1. Wat zijn Smart Grids?
  Een Smart Grid is een intelligent energienet: een energienet waaraan een meet – en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee kan vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden afgestemd. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven energie doorgesluist worden naar andere woningen in de buurt.
 2. Waarom zijn Smart Grids nodig?
  De verwachting is dat in de toekomst elektriciteit voornamelijk decentraal wordt opgewekt. Maar energieopwekking door zonne-energie, windenergie en een micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) is onregelmatig en onvoorspelbaar waardoor ook de energielevering onzeker is. Stroom is nog moeilijk op te slaan. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie.
 3. We hadden toch al slimme meters?
  Het doel van Smart Grids is breder. Een slimme meter is een digitale meter die op bepaalde tijdsintervallen verbruikscijfers van gebruikers naar de netbeheerder stuurt. Op deze manier kunnen gebruikers inzicht krijgen in hun verbruik. Uiteraard is het ook voor Smart Grids noodzakelijk om het verbruik te meten maar dat hoeft niet per se met een slimme meter.
 4. Kunnen Smart Grids ook in de bestaande bouw worden aangelegd?
  Voor het aanleggen van een Smart Grid hoeven stroomkabels en gasleidingen niet vervangen te worden. Bij het aanleggen van een Smart Grid kan gebruik gemaakt worden van een glasvezelnet of van een WiFi verbinding. Op deze manier kan de levensduur van een bestaand energienet, dat vrijwel op zijn maximale capaciteit zit, worden verlengd.