BSRi networks B2B together with empirical content
expertise in the installation sector.

E. (Epko) Horstman MBSE BEng, Deventer 1974 Nederland; startte met het INEO Installatietechnologie Advies instituut in 1995, door het verzamelen van bestaande wetenschappelijke kennis, regels en normen in de installatiesector, valideerde dit in de gebouwde omgeving voor vele jaren. Hij concludeerde dat de meeste normatieve en wetenschappelijke normen en referenties, niet overeenkomen met de praktijk. Het praktisch begrijpelijk maken van kennis voor de werkende man, werd een van zijn missies. 2010 INEO Missie volbracht. BSRi werd in 2005 opgericht om een behoefte in het bedrijfsleven voor een professioneel beheerd expertise(netwerk)centrum voor de installatiesector te beantwoorden.

 

engels_vlagE. (Epko) Horstman MBSE BEng, Deventer 1974 Netherlands; started the INEO Installatietechnologie Advies institute in 1995, by collecting existing scientific knowledge and lecture about building services, validated this in the building environment for many years. He concluded that most normative and scientifically build standards, do not match the practical building environment. Making knowledge understandable and practical for the working man, became one of his missions. 2010 INEO Mission accomplished. BSRi was founded in 2005 to answer a need in the business community for a professionally managed, comprehensive building services expert(network)center.