Bestuur.

Visieontwikkeling
img_12167

Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder had gedacht. Als je dát nou van te voren had geweten… Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarmee kun je anticiperen. Dat bestuurders in de installatiesector voor veel uitdagingen staan en dat daarbij duidelijke keuzes gemaakt moeten worden behoeft geen betoog. Of je visie uitkomt, is natuurlijk een tweede. Gelukkig kun je zelf, als bestuur of als organisatie, die toekomst beïnvloeden met visieontwikkeling.

Een goed proces vereist kwalitatief hoogstaande inhoud, BSRi brengt dit samen met u tot een resultaat gerichte bundeling van beschikbare energie en middelen.

Business Development
img_126219

Business Development is niet synoniem voor innovatie, wel een onderdeel!

Innovatie kan zich aan de installatiemarktkant alsook aan de binnenkant van uw bestuur of organisatie voltrekken. Aan de marktkant kan innovatie behelzen: het ontwikkelen van nieuwe productmarkt combinaties; het vermarkten van nieuwe technologie of producten; het ontwikkelen van nieuwe geografische markten of applicatie gebieden voor al dan niet nieuwe produkten, etc. Innovatie kan ook betrekking hebben op de bedrijfsprocessen: het inzetten van innovatieve ICT ter verbetering van de eigen processen, het inzetten van nieuwe technologie in de prefabricage of installatie, het toepassen van nieuwe logistieke en beheersingsmethoden in de eigen processen. Met Business development genereert u continu nieuwe markten en toepassingen.

Samen met u versterkt BSRi het innovatievermogen van de organisatie met Business Development activiteiten zodat de ideeën beter op de markt te brengen zijn.